SAYILAR YAPRAK TEST 

 

- RASYONEL SAYILAR TESTİ  

 1.

     

                A)   –2        B)   –1        C)  0         D)  1         E)  2

 

 

2.

     

                 A)   2          B)   3          C)  4         D)  5         E)  6

 

 

 

3.

     

                 A)           B)          C)  2         D)  4         E) 

 

4.

     

       

         A)   3,2       B)   4,8       C)  6,4      D)  8,2      E)  12,8

 

5.

     

 

         A)         B)        C)       D)       E) 

 

 

6.

     

 

         A)   –900                 B)   –990                 C)  –1000

                         D)  –1100                     E) –1101

 

7.

     

                 A)         B)        C)         D)         E) 

 

 

 

8.

     

                 A)        B)        C)       D)       E) 

 

 

 

9.    a ve b sıfırdan farklı birer rakam

               

                 A)        B)   1          C)       D)       E) 

 

 

10.

              

            a + b + c = ?   

         A)                  B)                 C) 

                         D)  0,72                  E)  

 

11.

     

                 A)        B)          C)         D)       E) 

 

12.

     

         n (a ) = ? 

         A)   2          B)   3          C)  4         D)  5         E)  6

 

13.

     

    

                 A)   a + 1                 B)   a + 2                 C)  a + 3

                         D)  a + 4                 E)   a + 5

 

14.

     

    < 1

         Min ( x ) = ?   

         A)   4          B)   5          C)  6         D)  7         E)  8

 

 

15.      a, b ÎR   

         

         – 3 < a £ 6 ve – 2 £ b < 8

           x = 4a – 2b

         

         A)   28        B)   –28      C)  14       D)  –14     E)  0

 

16.

     

                  

         A)           B)          C)         D)         E) 

 

17.

       

                  A)        B)         C)          D)  96         E)   115

  

18.   

     

   

                  A)           B)           C)          D)          E)  

 

19.

     

         A)   1          B)   2          C)  3         D)        E) 

 

20.

     

                x  = ?  

 

         A)   –10      B)   –8        C)  –4       D)  1         E)  8

 

21.

     

                 A)          B)          C)         D)         E)  1

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

B

A

D

E

D

B

A

B

C

C

E

C

D

C

A

E

C

D

B

A

A

        

 

 

SAYILAR RASYONEL SAYILAR TEKRAR TESTİ

ÜSLÜ KÖKLÜ TESTİ