TR-YÖS (ÖSYM)

BAŞVURU  TARİHİ  24.11.2022 - 05.12.2022 

SINAV TARİHİ 29.01.2023    BAŞVURU 

ÜNİVERSİTELERİN YAPTIĞI YÖS SINAVLARI  (GÜNCELLEME TARİHİ: 07.04.2023)

Ankara Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi:11.06.2023
Sınav başvuru tarihleri:
07.04.2023-05.05.2023
Başvuru web adresi:http://ayos.ankara.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi: 10.06.2023 Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 3.04.2023 – 15.05.2023
Başvuru web adresi: 
https://admission.atauni.edu.tr/new/atayos/
Sonuç açıklanma tarihi: 19.06.2023
Sonuç web adresi:

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Sınav tarihi: 28.05.2023 veya 4.06.2023
Sınav başvuru tarihleri: 13.03.2023 – 28.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/yabanci-uyruklu-ogrenci-basvurusu
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Başkent Üniversitesi (Ankara)
1.YÖS Sınav tarihi :
2.YÖS Sınav tarihi :
3.YÖS Sınav tarihi :
Başvuru web adresi:
Sonuç web adresi

Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
Sınav tarihi: 20.05.2023 Saat 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 20.03.2023 – 30.04.2023
Başvuru web adresi: 
http://iso.cumhuriyet.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Çukurova  Üniversitesi (Adana)
Sınav tarihi: 29.04.2023 Saat 09.30
Sınav başvuru tarihleri: 2.01.2023 – 17.03.2023
Başvuru web adresi: 
https://iso.cu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Dokuz Eylül  Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi:
04/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:03/04/2023 -17/04/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
09/06/2023
Sonuç web adresi:

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
1. Sınav tarihi: 18.03.2023 Cumartesi Saat 11:00
Sınav başvuru tarihleri: 5.03.2023
Sınav Sonuçlarının İlanı:
2. Sınav tarihi:
10/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:17/04/2023-26/05/2023
Sınav Sonuçlarının İlanı:21/06/2023
3. Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Sınav Sonuçlarının İlanı:
Başvuru web adresi: 
https://iso.dpu.edu.tr/tr/index/duyuru/16873/dpuyos-20231-sinav-duyurusu
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Düzce Üniversitesi (Düzce)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Son başvuru tarihi:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Sınav tarihi: 10.06.2023
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi: 
https://eruyos.erciyes.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir)
Sınav tarihi: 20.05.2023
Sınav başvuru tarihleri: 13.03.2023-5.05.2023
Başvuru web adresi: 
https://oidb.eskisehir.edu.tr/tr/Duyuru/Detay/2023-estuyos-eskisehir-teknik-universitesi-onlisans-lisans-programlarina-yurtdisindan-kabul-edilecek-ogrenciler-icin-yuksekogretime-gecis-ve-yerlestirme-sinavi-basvurulari-baslamistir
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Ege Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 3.06.2023
Sınav başvuru tarihleri:06.03.2023-02.05.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.ege.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:16.6.2023
Sonuç web adresi:
https://yos.ege.edu.tr/

Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Sınav tarihi:
10/07/2023
Sınav başvuru tarihleri:13/03/2023--18/07/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
Sınav tarihi: 8.07.2023 Saat 13:30
Sınav başvuru tarihleri: 1.02.2023 – 2.06.2023
Başvuru web adresi: 
http://yos.gantep.edu.tr/duyuru.php?id=60
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Giresun Üniversitesi (Giresun)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
1. Sınav tarihi : 08.04.2023
Başvuru Tarihleri : 2.01.2023 – 12.02.2023
Sonuç açıklanma tarihi: 24.03.2023
Başvuru web adresi: 
http://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/
Sonuç web adresi:

2. Sınav tarihi : 24.06.2023
Başvuru Tarihleri : 08.05.2023 – 04.06.2023
Sonuç açıklanma tarihi: 12.07.2023
Başvuru web adresi: 
http://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/
Sonuç web adresi:

 

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 6.05.2023 Cumartesi 15.00
Sınav başvuru tarihleri: 9.01.2023 – 7.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_
Sonuç açıklanma tarihi: 23.05.2023
Sonuç web adresi:

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 24.06.2023 at 14:00
Sınav başvuru tarihleri: 27.02.2023 – 9.06.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.iuc.edu.tr/tr/_
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç web adresi:

İnönü Üniversitesi (Malatya)
Sınav tarihi: 3 Haziran 2023 Saat 12:00
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi: 
https://www.inonu.edu.tr/iso/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İskenderun)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Sınav tarihi: 21.06.2023 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri: 15.02.2023 – 26.05.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.ktu.edu.tr/bilgi.php
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu)
Sınav tarihi: 29.04.2023
Sınav başvuru tarihleri: 30.01.2023 – 19.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://iso.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kuyos/akademik-takvim
Sonuç açıklanma tarihi: 10.05.2023
Sonuç web adresi:

Karabük Üniversitesi (Karabük)
Sınav tarihi: 
03/06/2023
Sınav başvuru tarihleri: 01/04/2023 -26/05/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
07/06/2023
Sonuç web adresi:

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (Karamanoğlu)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: –
08/07/2023
Sınav başvuru tarihleri: 24.04.2023 – 2.06.2023
Başvuru web adresi: 
https://basvuru.marmara.edu.tr/#active-applications
Sonuç açıklanma tarihi:
21/07/2023
Sonuç web adresi:

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)
1. Sınav tarihi:
04/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:21/01/2023-15/05/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi: 
13/06/2023
Sonuç web adresi:

Mersin Üniversitesi (Mersin)
Sınav tarihi: 6.05.2023
Başvuru Tarihleri: 6.02.2023 – 2.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://uluslararasi.mersin.edu.tr/haberler/375739/mersin-universitesi-meuyos-2023-sinav-basvurusu
Sonuç açıklanma tarihi: 15.05.2023
Sonuç web adresi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Sınav tarihi: 30.05.2023 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri: 1.02.2023 – 2.05.2023
Başvuru web adresi: 
https://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=35&icerik=10755
Sonuç açıklanma tarihi: 6.06.2023
Sonuç web adresi:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Sınav tarihi:
06/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:17/04/2023-12/05/2023
Son başvuru tarihi:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
06/06/2023
Sonuç web adresi:

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Sınav tarihi: 3.05.2023
Sınav başvuru tarihleri: 15.02.2023 – 31.03.2023
Başvuru web adresi: 
https://www.pau.edu.tr/yurtdisi
Sonuç açıklanma tarihi:
Başvuru web adresi:

Sakarya Üniversitesi (Sakarya)
Sınav tarihi: 29.04.2023 Saat 15:00
Sınav başvuru tarihleri: 20.01.2023 – 2.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.sakarya.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 15.05.2023
Sonuç web adresi:

Selçuk Üniversitesi (Konya)
Sınav tarihi:
11/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:13/04/2023--12/05/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Turgut Özal Üniversitesi Üniversitesi (Malatya)
Sınav tarihi:
Sınav başvuru tarihleri:
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 21.05.2023 Pazar Saat 13:00
Sınav başvuru tarihleri: 2.01.2023 – 16.04.2023
Geç başvuru tarihleri: 17.04.2023 – 23.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.omu.edu.tr/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 11.06.2023
Sonuç web adresi:

Uludağ  Üniversitesi (Bursa)
Türkiye sınav tarihi: 27.05.2023 Saat 10:00
Azerbaycan sınav tarihi: 13.05.2023
Sınav başvuru tarihleri: 3.02.2023 – 10.04.2023
Başvuru web adresi: 
https://yos.uludag.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Uşak  Üniversitesi (Uşak)
Sınav tarihi: 11.06.2023
Sınav başvuru tarihleri: –
12/04/2023-21/05/2023
Başvuru web adresi: https://www.usak.edu.tr/Home/Duyuru/1/6823
Sonuç açıklanma tarihi:
11/06/2023
Sonuç web adresi:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)
Sınav tarihi:
03/06/2023
Sınav başvuru tarihleri:20/03/2023-- 15/05/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
16/06/2023
Sonuç web adresi:

BOLU ABANT IZZET ÜNİ 

Sınav tarihi:20/05/2023
Sınav başvuru tarihleri:17/04/2023-15/05/2023
Başvuru web adresi:
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: